Μεγιστος βαθμός συμμετοχής

Μεγιστος βαθμός συμμετοχής

Αυτή η τιμή καθορίζει τον μέγιστο βαθμό για την πλήρη συμμετοχή σε μια σειρά μαθημάτων. Αυτή η αξία υπέρ-εκτιμάται σε μια γραμμική κλίμακα για τη μερική συμμετοχή.Ένας μηδενικός βαθμός σημαίνει την πλήρη αποχή.

 

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English