Τύποι εργασιών

Υπάρχει ένας αυξανόμενος αριθμός τύπων διαθέσιμων εργασιών:

Δραστηριότητα εκτός σύνδεσης

Αυτό είναι χρήσιμο όταν μια εργασία γίνεται έξω από το Moodle. Θα μπορούσε να είναι κάτι στο web ή πρόσωπο-με-πρόσωπο.

Οι Μαθητές μπορούν να δουν μια περιγραφή της εργασίας, αλλα δεν μπορούν να μεταφορτώσουν αρχεία ή κάτι τέτοιο. Η βαθμολόγηση λειτουργίε κανονικά, και οι μαθητές θα παίρνουν ενημέρωση για τους βαθμούς τους.


Online κείμενο

Αυτός ο τύπος εργασίας ζητά από τους χρήστες να επεξεργαστούν ένα κείμενο χρησιμοποιώντας εργαλεία επεξεργασίας. Οι διδάσκοντες μπορούν να τους βαθμολογούν online, και ακόμη να προσθέτουν σχόλια ή αλλαγές.

(Εάν είστε γνώστες παλαιότερων εκδόσεων του Moodle, Αυτός ο τύπος εργασίας κάνει την ίδια δουλειά με το παλιό άρθρωμα Journal)


Μεταφόρτωση ενός αρχείου

Αυτός ο τύπος εργασίας επιτρέπει στον κάθε συμμετέχοντα να μεταφορτώνει ένα απλό αρχείο.

Αυτό μπορεί να είναι ένα κείμενο από επεξεργαστή κειμένου (word αρχείο), ή μια εικόνα, ή ένα web site, ή κάτι που ζητάτε από τους μαθητές να υποβάλουν.


Ειδική μεταφόρτωση αρχείων

Αυτός ο τύπος αργασίας επιτρέπει σε κάθε συμμετέχοντα να μεταφορτώσει ένα ή περισσότερα αρχεία σε οποιοδήποτε φορμάτ. Αυτά μποεί να είναι ένα κείμενο από επεξεργαστή κειμένου (word αρχείο), ή μια εικόνα, ή ένα web site, ή κάτι που ζητατε από τους μαθητές να υποβάλουν.

Αυτός ο τύπος επιπλέον σας επιτρέπει να μεταφορτώνετε αρχεία πολλαπλών αποκρίσεων. Αρχεία απόκρισης μπορούν να μεταφορτωθούν πριν την τελική υποβολή τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να δώσουν στους συμμετέχοντες διαφορετικά αρχεία να εργάζονται.

Οι συμμετέχοντες επίσης μπορούν να εισάγουν σημειώσεις που θα περιγράφουν τα αρχεία, καταστάσεις προόδου, και άλλες πληροφορίες.

Η υπολοβή αυτού του τύπου των αρχείων πρέπει να ολοκληρωθεί από τον συμμετέχοντα. Μπορείτε να αξιολογήσετε την τρέχουσα κατάσταση οποιαδήποτε στιγμή και οι μη ολοκληρωμένες εργασίες θα βαθμολογούνται ωσ πρόχειρες. Μπορείτε να επαναφέρετε οποιαδήποτε εργασία σε κατάσταση πρόχειρης.


Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English