Πακέτα περιεχομένου IMS

    Δίνεται η δυνατότητα προσθήκης πακέτων IMS (βλ. Προδιαγραφές πακέτων περιεχομένου IMS ) στο μάθημά σας.

    Απλώς φορτώστε το συμπιεσμένο πακέτο και αναπτύξτε το.

    Υπάρχουν διάφορες επιλογές για την προβολή υλικού σε αναδυόμενο παράθυρο, όπως με μενού πλοήγησης ή κουμπιά επιλογών κ.ά.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English