Σελίδα τύπου HTML

    Παρέχεται η δυνατότητα εύκολης ανάπτυξης πλήρους ιστοσελίδας εντός της πλατφόρμας Moodle, ιδιαίτερα σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί ο επεξεργαστής WYSIWYG HTML της πλατφόρμας Moodle.

    Η ιστοσελίδα αυτή αποθηκεύεται στη βάση δεδομένων όχι ως αρχείο. Έτσι παρέχονται όλες σχεδόν οι HTML δυνατότητες, μαζί και η δυνατότητα δημιουργίας Javascript.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English