Αρχεία και σελίδες ιστού

    Οι πηγές πληροφοριών αυτού του τύπου επιτρέπουν την διασύνδεση οποιασδήποτε σελίδας ή αρχείου με τον WWW. Επίσης, είναι εφικτή η δημιουργία συνδέσμων σε οποιαδήποτε σελίδα ιστού ή αρχείο το οποίο έχει ανέβει στη σελίδα των μαθημάτων.

    Οι απλές σελίδες ιστού εμφανίζονται κανονικά. Αρχεία πολυμέσων (MP3 files, flash animations,…) επιτρέπετε να είναι εμφωλευμένα μέσα στις σελίδες αυτές.

    Επίσης, υπάρχουν επιλογές για την εμφάνιση περιεχομένου σε popup παράθυρα, …

    Πιο συγκεκριμένα, εάν η πηγή πληροφοριών είναι μια εφαρμογή ιστού ή κάποιου άλλου τύπου παραμετροποιήσημου περιεχομένου, είναι δυνατή η αποστολή π.χ. του ονόματος, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, του μαθήματος υπό παρακολούθηση,… στη πηγή (πληροφορίας) αυτή.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English