Παράμετροι πόρων δεδομένων

Οι ρυθμίσεις παραμέτρων είναι κάτι εντελώς προαιρετικό. Χρησιμεύουν μόνο αν χρειαστεί να περάσει κανείς ορισμένες πληροφορίες σχετικές με την πλατφόρμα Moodle σε αρχείο πόρων δεδομένων (resource file) ή σε ιστοσελίδα.

Αν ορίσετε παραμέτρους, αυτές θα περάσουν στους πόρους ως τμήμα του URL (μέσω της μεθόδου GET).

Η αριστερή στήλη επιτρέπει την επιλογή πληροφοριών προς αποστολή, ενώ μέσω της αριστερής στήλης δίνουμε ένα όνομα.

Σημείωση: οι πληροφορίες για το χρήστη προέρχονται από το χρήστη που επικοινωνεί με τους πόρους, ενώ οι πληροφορίες για το μάθημα προέρχονται από το μάθημα μέρος του οποίου αποτελούν οι πόροι αυτοί.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English