Παράμετροι πακέτου περιεχομένου IMS

  • Πλάγιο μενού πλοήγησης - Λίστα συνδέσμων στα αριστερά
  • Πίνακας περιεχομένων - Λίστα συνδέσμων στην αρχική σελίδα, και κουμπί 'Περιεχόμενα' σε περίπτωση που υπάρχουν κουμπιά πλοήγησης
  • Κουμπιά πλοήγησης - Κουμπιά 'Προηγούμενο' και 'Επόμενο', και δυνατότητα εισαγωγής κουμπιών 'Περιεχόμενα' και 'Αρχή σελίδας'
  • Παράλειψη σελίδων υπο-μενού - Παραλείπει τη δυνατότητα πλοήγησης σε υπο-μενού
  • Κουμπί 'Αρχή σελίδας'- Κουμπί που οδηγεί στην αρχή της σελίδας προς πλοήγηση

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English