Επιλογή Αναθεώρησης

Αυτή η επιλογή ελέγχει εάν και πότε μαθητές θα μπορούν να αναθεωρήσουν τις παλιές προσπάθειες τους σε ένα κουίζ.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English