Τύπος Παρακολούθησης Ομάδας Συζήτησης

Εάν είναι ενεργοποιημένο το 'Παρακολούθηση Ανάγνωσης' στα forum, τότε οι χρήστες μπορούν να παρακολουθούν διαβασμένα και μη διαβασμένα μηνύματα στα forums και στις συζητησεις. Ο καθητηγής μπορεί να επιλέξει να ενταχθεί η παρακολούθηση στο forum χρησιμοποιώντας αυτή την επιλογή.

Υπάρχουν 3 επιλογές για αυτή τη ρύθμιση:

  • Προεραιτικά [προεπιλογή]: Οι μαθητές μπορούν να επιλέγουν την ενεργοποίηση ή όχι της παρακολούθησης για το forum κατα βούληση.
  • Ενεργοποίηση: Η παρακολούθηση είναι πάντα ενεργή.
  • Απενεργοποίηση: Η παρακολούθηση είναι πάντα κλειστή.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English