Μέγιστο μέγεθος επισύναψης

Μέγιστο μέγεθος επισύναψης

Τα επισυναπτόμενα αρχεία μπορούν να περιοριστούν σε ένα ορισμένο μέγεθος , το οποίο μπορεί να ορισθεί απο το άτομο που δημιούργησε το forum.

Μερικές φορές είναι πιθανό να φορτωθεί ένα αρχείο μεγαλύτερο από το ορισμένο μέγεθος , αλλά το αρχείο δεν θα αποθηκευτεί στον διακομιστή και μπορεί να αναφερθεί λάθος.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English