Χρονικό διάστημα εμφάνισης Φόρουμ


Μπορείτε να επιλέξετε εάν τα μηνύματα που γράφετε στο φόρουμ σας εμφανίζονται μόνο από μία ορισμένη ημερομηνία, αν λήγουν (διαγράφονται) μία συγκεκριμένη ημερομηνία ή αν εμφανίζονται μόνο κατά τη διάρκεια μιας δεδομένης περιόδου.
Αποεπιλέξτε την επιλογή "ανενεργός" για να ενεργοποιήσετε την ημερομηνία έναρξης ή/και λήξης της εμφάνισης.
Σημειώστε ότι οι χρήστες με την ιδιότητα του Admin (διαχειριστή) θα έχουν την δυνατότητα να δουν τα μηνύματα πριν την ημερομηνία εμφάνισής τους, αλλά και μετά από την ημερομηνία λήξης τους.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English