Χρονικοί περιορισμοί

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να ορίσετε ένα παράθυρο χρόνου μέσα στο οποίο οι μαθητές θα πρέπει να κάνουν την επιλογή τους.

Για να ορίσετε μια ημέρα ανοίγματος/κλεισίματος, απλά ορίστε έναν χρόνο στο πολύ μακρινό μέλλον.

Αν δεν το επιθυμείτε όλο αυτό, απλά αφήστε το τετράγωνο μη επιλεγμένο.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English