Όριο επιλογής

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να περιορίσετε τον αριθμό από τους μαθητές που μπορούν να επιλέξουν κάθε μία από τις διαθέσιμες επιλογές.

Ενεργοποιώντας τη ρύθμιση αυτή, μπορείτε να καθορίσετε ένα (διαφορετικό) όριο για κάθε επιλογή στη δραστηριότητα. Όταν ο αριθμός των μαθητών που έκαναν τη συγκεκριμένη επιλογή φτάσει το όριο που ορίσατε, κανένας άλλος δεν μπορεί να κάνει αυτή την επιλογή στη συνέχεια. Ένα όριο με μηδενική τιμή (0) σημαίνει ότι κανένας δεν μπορεί να κάνει τη συγκεκριμένη επιλογή εξαρχής.

Εάν τα όρια δεν είναι ενεργοποιημένα τότε οποιοσδήποτε αριθμός μαθητών μπορεί να κάνει οποιαδήποτε από τις επιλογές.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English