Γρήγορη Βαθμολόγηση

Με τη γρήγορη βαθμολόγηση ενεργοποιημένη, μπορείτε γρήγορα να βαθμολογείτε πολλαπλές εργασίες σε μια σελίδα.

Απλά αλλάξτε τους βαθμούς και τα σχόλια και χρησιμοποιείστε το κουμπί "Αποθήκευση" για να αποθηκεύσετε όλες τις αλλαγές σας στη σελίδα.

Τα κουμπιά κανονικής βαθμολόγησης είναι στα δεξιά και μπορούν να δουλέψουν επίσης σε περίπτωση που χρειάζεστε περισσότερο χώρο. Η επιλογή Γρήγορης βαθμολόγησης αποθηκεύεται και μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις εργασίες σε όλα τα μαθήματα.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English