Απόκρυψη περιγραφής πριν από ορισμένη ημερομηνία

Αν η επιλογή αυτή ενεργοποιηθεί, η περιγραφή της εργασίας δεν θα είναι διαθέσιμη στους μαθητές πριν την ημέρα κατά την οποία ξεκινάει η προθεσμία υποβολών.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English