Ειδοποιήσεις με την μορφή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους καθηγητές

Εάν είναι ενεργή η επιλογή, τότε οι καθηγητές ειδοποιούνται με ένα σύντομο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μήνυμα, όταν οι σπουδαστές προσθέτουν ή ενημερώνουν μια εργασία.

Μόνο οι καθηγητές που είναι σε θέση να βαθμολογήσουν την συγκεκριμένη υποβολή ειδοποιούνται. Έτσι, παραδείγματος χάριν, εάν το μάθημα χρησιμοποιεί χωριστές ομάδες σπουδαστών, τότε οι καθηγητές που έχουν οριστεί για συγκεκριμένες ομάδες δεν θα λάβουν οποιαδήποτε ειδοποίηση από σπουδαστές που ανήκουν σε άλλες ομάδες.

Για εργασίες εκτός σύνδεσης, e-mail δεν στέλνεται ποτέ δεδομένου ότι οι μαθητές δεν υποβάλλουν ποτέ τίποτα.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English