Σχόλια

Εάν επιλεγεί, τότε κατά την διάρκεια της βαθμολόγησης, η υποβολή του μαθητή θα έχει αντιγραφεί στο πεδίο σχολίων. Έτσι θα είναι πιο εύκολη για σας η εισαγωγη σχολίων και η επεξεργασία του αρχικού κειμένου.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English