Επιτρέπονται οι σημειώσεις

Εάν επιλεχτεί, οι συμμετέχοντες μπορούν να εισάγουν παρατηρήσεις στην περιοχή κειμένου.

Η περιοχή κειμένου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επικοινωνία με το άτομο προς βαθμολόγηση, για περιγραφή προόδου της εργασίας ή για οποιαδήποτε άλλη γραπτή δραστηριότητα.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English