Μέγιστος αριθμός αρχείων που μπορούν να μεταφορτωθούν

Μέγιστος αριθμός αρχείων που κάθε μαθητής μπορεί να μεταφορτώσει. Αυτό το νούμερο δεν εμφανίζεται στους μαθητές.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English