Η διαγραφή επιτρέπεται

Εάν ενεργοποιηθεί, οι μαθητές μπορούν να διαγράψουν τα αρχεία που έχουν ανεβάσει οποιαδήποτε χρονική στιγμή.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English