Φόρτωση λογαριασμών χρηστών

Αρχικά, σημειώνεται ότι δεν είναι συνήθως απαραίτητο να εισάγονται χρήστες σε μεγάλη ποσότητα. Για να μειώσετε τις εργασίες συντήρησης, πρέπει πρώτα να ερευνήσετε μορφές επικύρωσης που δεν απαιτούν χειροκίνητη συντήρηση, όπως η σύνδεση με τις υπάρχουσες εξωτερικές βάσεις δεδομένων ή να αφήσετε τους χρήστες να δημιουργήσουν τους δικούς τους λογαριασμούς. Δείτε το τμήμα Επικύρωσης στις επιλογές Διαχείρισης.

 

Εάν είστε βέβαιοι πως θέλετε να εισαγάγετε τους πολλούς λογαριασμούς χρηστών από ένα αρχείο κειμένου, τότε πρέπει να μορφοποιήσετε το αρχείο κειμένου σας ως εξής:

  • Κάθε γραμμή του αρχείου περιέχει μια σειρά δεδομένων
  • Κάθε σειρά δεδομένων είναι μια σειρά από δεδομένα που χωρίζονται με κόμματα
  • Η πρώτη σειρά του αρχείου έχει ιδιαίτερο χαρακτήρα: περιέχει τα ονόματα των πεδίων δεδομένων (fieldnames). Η σειρά αυτή καθορίζει τη δομή του υπολοίπου αρχείου.

Απαιτούμενα fieldnames: υποχρεωτικά πρέπει να περιληφθούν στην πρώτη σειρά, και να καθοριστούν για κάθε χρήστη

όνομαχρήστη, κωδικόςπρόσβασης, όνομα, επώνυμο, email

Προεπιλεγμένα fieldnames: είναι προαιρετικά - εάν δεν συμπεριλαμβάνονται, τότε οι τιμές τους λαμβάνονται από τις αρχικές επιλογές Διαχείρισης

ίδρυμα, τμήμα, πόλη, χώρα, γλώσσα, επικύρωση, ζώνηώρας

Προαιρετικά fieldnames: είναι απολύτως προαιρετικά. Τα ονόματα σειράς μαθημάτων είναι τα "συντομευμένα ονόματα " των σειρών μαθημάτων – αν υπάρχουν, τότε ο χρήστης θα εγγραφεί ως εκπαιδευόμενος σε εκείνες τις σειρές μαθημάτων. Τα ονόματα Ομάδας πρέπει να συνδεθούν στις αντίστοιχες σειρές μαθημάτων, δηλ. ομάδα1 σε ενότητα1, κ.λπ.

αριθμόςταυτότητας, icq, phone1, τηλέφωνο2, διεύθυνση, url, περιγραφή, mailformat, maildisplay, htmleditor, αυτόματηεγγραφή, ενότητα1, ενότητα2, ενότητα3, ενότητα4, ενότητα5, ομάδα1, ομάδα2, ομάδα3, ομάδα4, ομάδα5, τύπος1, τύπος2, τύπος3, τύπος4, τύπος5, ρόλος1, r ρόλος2, ρόλος3, ρόλος4, ρόλος5

  • Τα κόμματα μέσα στα στοιχεία πρέπει να κωδικοποιηθούν ως &#44 - το αρχείο τύπου script θα τα αποκωδικοποιήσει αυτόματα ως τα κόμματα.
  • Για τα πεδία τύπου Boolean, χρησιμοποιήστε 0 για λάθος και 1 για σωστό.
  • Οι Τύποι χρησιμοποιούνται για να ενημερώσουν την πλατφόρμα Moodle εάν ο χρήστης είναι εκπαιδευόμενος ή εκπαιδευτής, εάν μια αντίστοιχη σειρά μαθημάτων υπάρχει (π.χ. αν ο τύπος2 αντιστοιχεί στην ενότητα2). 1 = Εκπαιδευόμενος, 2 = Εκπαιδευτής με δικαίωμα επεξεργασίας, και 3 = Εκπαιδευτής χωρίς δικαίωμα επεξεργασίας. Εάν ένας Τύπος αφεθεί κενός, ή εάν δεν ορίζεται μια σειρά μαθημάτων, ο χρήστης προεπιλέγεται ως εκπαιδευόμενος.
  • Για σειρές μαθημάτων προτείνεται η χρήση του συντομευμένου ονόματος, για τις ομάδες προτείνεται η χρήση του ονόματος ομάδας, για τους ρόλους προτείνεται η χρήση ταυτότητας.
  • Σημείωση: Εάν ένας χρήστης είναι ήδη καταχωρημένος στη βάση δεδομένων χρηστών Moodle, αυτό το αρχείο τύπου script θα χρησιμοποιήσει το όνομα της ταυτότητας του χρήστη (στο ευρετήριο βάσης δεδομένων) για εκείνο τον χρήστη, και θα εγγράψει το χρήστη ως εκπαιδευόμενο σε οποιεσδήποτε από τις ορισμένες σειρές μαθημάτων ΧΩΡΙΣ να ενημερώσει τα άλλα στοιχεία.

Ακολουθεί παράδειγμα έγκυρου αρχείου εισαγωγής δεδομένων χρηστών:

όνομαχρήστη, κωδικόςπρόσβασης, όνομα, επώνυμο, email, γλώσσα, αριθμοςταυτοτητας, maildisplay, ενότητα1, ομάδα1, τύπος1
νικπαππα, απορρητο, Νικόλαος, Παππάς,
nikpappa@someplace.edu, Ελλ, 3663737, 1, εισαγ101, τομέας1, 1
βασγεω, κρυψτο, Βασιλική, Γεωργίου,
vasgeo@someplace.edu, ελλ_αγγλ, 6736733, 0, ειδικότητα202, τομέας3, 3

 

Ενημέρωση υπαρχόντων λογαριασμών

 

Ως προεπιλογή η πλατφόρμα Moodle υποθέτει ότι θα δημιουργείτε νέους λογαριασμούς χρηστών. Επομένως αγνοεί σειρές δεδομένων όπου το όνομα χρήστη ταιριάζει με έναν υπάρχοντα λογαριασμό. Αν όμως θέσετε την επιλογή "Ενημέρωση υπαρχόντων λογαριασμών" στο Ναι, ο υπάρχων λογαριασμός χρηστη θα ενημερωθεί.

Όταν ενημερώνετε υπάρχοντες λογαριασμούς, μπορείτε επίσης να αλλάξετε τα ονόματα χρηστών. Θέστε την επιλογή " Άδεια Μετονομασίας" στο Ναι και περιλάβατε στο αρχείο σας ένα πεδίο δεδομένων (fieldname) με το όνομα παλιοοναμαχρηστη.

 

Προειδοποίηση: οποιαδήποτε λάθη κατά την ενημέρωση υπαρχόντων λογαριασμών μπορούν να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στους χρήστες σας. Να είστε προσεκτικός κατά τη χρησιμοποίηση των επιλογών ενημέρωσης λογαριασμών.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English