Φορτώστε τις ομάδες

Αυτή η δυνατότητα επιτρέπει τη συγκεντρωτική φόρτωση των ομάδων στην πλατφόρμα Moodle.

  • Κάθε γραμμή του αρχείου περιέχει μια σειρά δεδομένων
  • Κάθε σειρά δεδομένων είναι μια σειρά από δεδομένα που χωρίζονται με κόμματα
  • Η πρώτη σειρά του αρχείου έχει ιδιαίτερο χαρακτήρα: περιέχει τα ονόματα των πεδίων δεδομένων (fieldnames). Η σειρά αυτή καθορίζει τη δομή του υπόλοιπου αρχείου.

Απαιτούμενα fieldnames: υποχρεωτικά πρέπει να περιληφθούν στην πρώτη σειρά, και να καθοριστούν για κάθε χρήστη

όνομαομάδας

Προεπιλεγμένα fieldnames: είναι προαιρετικά - εάν δεν συμπεριλαμβάνονται, τότε οι τιμές τους λαμβάνονται από την τρέχουσα γλώσσα και την τρέχουσα σειρά μαθημάτων

αριθμοςταυτότητας, όνομαενότητας, γλώσσα

Προαιρετικά fieldnames: είναι απολύτως προαιρετικά.

περιγραφή, εικόνα, απόκρυψηεικονας

  • Τα κόμματα μέσα στα στοιχεία πρέπει να κωδικοποιηθούν ως &#44 - το αρχείο τύπου script θα τα αποκωδικοποιήσει αυτόματα ως τα κόμματα.
  • Για τα πεδία τύπου Boolean, χρησιμοποιήστε 0 για λάθος και 1 για σωστό.
  • Είτε το πεδίο idnumber είτε το πεδίο coursename μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσδιοριστεί η σειρά μαθημάτων. Το πεδίο Idnumber υπερισχύει του πεδίου coursename. Εάν κανένα από τα δυο δεν οριστεί, οι ομάδες θα προστεθούν στην τρέχουσα σειρά μαθημάτων.
  • Το πεδίο Coursename είναι για το συντομευμένο όνομα μιας σειράς μαθημάτων.
  • Σημείωση: Εάν μια ομάδα έχει ήδη καταχωρηθεί στη βάση δεδομένων της πλατφόρμας ΠΗΛΕΑΣ για μια σειρά μαθημάτων, αυτό το αρχείο τύπου script θα χρησιμοποιήσει το όνομα εκείνης της ομάδας. Μόνο στους εκπαιδευτές επιτρέπεται να φορτώνουν ομάδες στις σειρές μαθημάτων για τις οποίες έχουν άδεια να επεξεργάζονται.

Ακολουθεί παράδειγμα έγκυρου αρχείου εισαγωγής δεδομένων:

Ονομαομάδας, αριθμόςταυτότητας, γλώσσα, περιγραφή, εικόνα
ομάδα1, Φιλιππος01, Ελλ, αυτή η ομάδα απαιτεί την πρόσθετη προσοχή σας!, 0
ομάδα2, Ματθαίος243,…

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English