Ρόλοι

Ένας ρόλος είναι μια συλλογή από δικαιώματα ορισμένα για όλο τον ιστοχώρο, τα οποία μπορείτε να ορίσετε σε συγκεκριμένους χρήστες σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα.

Για παράδειγμα, μπορεί να έχετε ένα ρόλο "διδάσκοντας" ο οποίος θα έχει ορισθεί για να επιτρέπει στουε διδάσκοντες να κάνουν βασικά πράγματα (και κανένας άλλος). Όταν αυτός ο ρόλος υπάρχει, μπορείτε να τον αναθέσετε σε κάποιον σε ένα μάθημα και να τον κάνετε "διδάσκοντα" σε αυτό το μάθημα. Μπορείτε επίσης να αναθέσετε ένα ρόλο σε ένα χρήστη στην κατηγορία των μαθημάτων και να τον κάνετε "διδάσκοντα" για όλα τα μαθήματα σε αυτή την κατηγορία ή να αναθέσετε ένα ρόλο σε ένα χρήστη απλά σε ένα forum, δίνοντας του τις δυνατότητες μόνο στο περιβάλλον του forum.

Ο ρόλος θα πρέπει να έχει όνομα. Εάν χρειάζεστε να ονοματίσετε ένα ρόλο για πολλαπλές γλώσσες τότε μπορείτε να επιλέξετε πολύγλωσση σύνταξη όπως

  <span lang="en">Διδάσκων</span> 
  <span lang="es_es">Καθηγητής</span> 
  

Το όνομα είναι απαραίτητο για άλλες υπομονάδες στο Moodle που μπορεί να χρειαστούν στο κομμάτι των ρόλων (π.χ. όταν μεταφορτώνετες χρήστες από ένα αρχείο ή όταν κάνετε εγγραφή μέσα από υπομονάδα εγγραφής).

Η περιγραφή είναι απλά για να περιγράφεται ο ρόλος με δικές σας λέξεις, έτσι ώστε να έχει ο καθένας την δυνατότητα να καταλάβει τον κάθε ρόλο.

Δείτε επίσης Περιβάλλοντα, Άδειες, Ορισμός ρόλων και Υπερβάσεις.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English