Υπερβάσεις

Οι υπερβάσεις είναι ειδικές ρυθμίσεις που στοχεύουν στο να υπερβούν ένα ρόλο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα προσαρμογής ρυθμίσεων ανάλογα με τις συνθήκες.

Για παράδειγμα, αν ορισμένοι χρήστες με την ιδιότητα του διδασκόμενου στο μάθημά σας συνηθίζουν να ανοίγουν νέες συζητήσεις σε διάφορα φόρουμ, αλλά υπάρχει ένα φόρουμ όπου θα προτιμούσατε να μη δίνεται αυτή η δυνατότητα, τότε μπορείτε να θέσετε έναν περιορισμό που ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ τη δυνατότητα σε διδασκόμενους να ξεκινούν μια συζήτηση.

Οι υπερβάσεις μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να διαθέσουν περιοχές στα μαθήματά σας όπου οι χρήστες να έχουν περισσότερες δυνατότητες, π.χ. ίσως επιθυμήσετε δοκιμαστικά να επιτρέψετε σε διδασκόμενους να βαθμολογήσουν ορισμένες εργασίες.

Η τρόπος δημιουργίας υπερβάσεων είναι ίδιος με αυτό του ορισμού ρόλων, με τη διαφορά ότι μερικές φορές μόνο οι σχετικές δυνατότητες παρουσιάζονται. Θα δείτε επίσης ότι ορισμένες δυνατότητες είναι με κάποιο τρόπο τονισμένες, για να δηλωθεί ότι η άδεια για αυτό το ρόλο θα ίσχυε και ΧΩΡΙΣ κάποια υπέρβαση δηλ. όταν η υπέρβασή σας έχει οριστεί στο ΚΛΗΡΟΝΟΜΩ)

Δείτε επίσης Ρόλοι, Πλαίσια, Θέτοντας ρόλους and Άδειες.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English