Επιβολή επιλογής για δημιουργία ομάδων

Σε περίπτωση που οι επιλογές για τη δημιουργία ομάδων "επιβληθούν" σε επίπεδο μαθήματος, τότε οι επιλογές αυτές εφαρμόζονται σε κάθε δραστηριότητα εντός του μαθήματος. Επιμέρους ρυθμίσεις για μια δραστηριότητα εντός του μαθήματος αγνοούνται.

Η δικλείδα αυτή είναι εξαιρετικά χρήσιμη όταν π.χ. επιθυμεί κανείς να οργανώσει ένα μάθημα για τελείως ανεξάρτητες ομάδες.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English