Φίλτρα διαχειριστή

Η σελίδα αυτή δίνει την δυνατότητα να καθοριστούν τα φίλτρα που εφαρμόζονται, το κείμενο καθώς και η σειρά εμφάνισης. Επίσης, δίνεται πρόσβαση σε ρυθμίσεις που παρέχονται από κάποια φίλτρα. Τα φίλτρα εφαρμόζονται στο κείμενο του χρηστή πριν εμφανιστεί. Επιτρέπονται οι αλλαγές τελευταίας στιγμής στο κείμενο.

Τα φίλτρα είναι ένας 'pluggable' πόρος. Περισσότερα υπάρχουν στην διεύθυνση: http://download.moodle.org/modules/filters.php.

Η επιλογή των φίλτρων γίνεται με την απόκρυψη τους, χρησιμοποιώντας το εικονίδιο: μάτι. Εάν γίνει απόκρυψη σε παραπάνω από ένα, τότε μπορεί να αλλάξει η σειρά εφαρμογής με τα πάνω και κάτω βελάκια.

Σημειολογία TeX

Το TeX χρησιμοποιείται για την παραγωγή εσωτερικών μαθηματικών συναρτήσεων στους πόρους του Moodle. Π.χ. $$ sqrt(a+b) $$ (το $$ είναι το 'tag' για την αρχή και το τέλος αυτής της μορφής).

Το φίλτρο ελέγχει εάν υπάρχει LaTeX renderer (Ghostscript απαιτείται για αυτή τη μέθοδο) και εάν δεν βρεθει χρησιμοποιείται κάτι πιο απλό mimetex το οποίο βρίσκεται στην διανομή του Moodle. To LaTex επιτρέπει ολόκληρο το εύρος της σύνταξης, όπου το mimetex υποστηρίζει ένα μαθηματικό υποσύνολο.

Το Ghostscript είναι διαθέσιμο για τα Windows και υπάρχει υλοποίηση του LaTeX η οποία ονομάζεται MikTeX..

Η σελίδα ρυθμίσεων επιτρέπει την ρύθμιση των δυαδικών μονοπατιών των LaTeX και Ghostscript μαζί με τo LaTeX preamble.

Επιπλέον πληροφορίες

MiKTeX
MimeTeX
LaTeX
ghostscript

Λογοκρισία λέξεων

Tο κείμενο σκανάρεται για «ακατάλληλες» λέξεις από μια προκαθορισμένη λίστα. Κάθε πακέτο γλωσσάς έχει τη δική του λίστα, αλλά είναι δυνατό να οριστεί και μια νέα. Ο χρηστής θα δει τις λέξεις μαυρισμένες, ωστόσο αν περάσει με το δείκτη από πάνω θα εμφανιστούν.

Αυτόματη διασύνδεση ονομάτων πόρων

Το κείμενο σκανάρεται για τίτλους πόρων που υπάρχουν στο ίδιο κείμενο. Όταν βρεθεί τονίζεται και δημιουργείται μια διασύνδεση. Για να χρησιμοποιηθεί αυτό σωστά πρέπει να υπάρχουν περιγραφικοί τίτλοι. Π.χ. ο τίτλος εισαγωγή είναι φτωχός γιατί όποια χρήση της λέξης εισαγωγή θα διασυνδέεται στο κείμενο ανεξάρτητα με αυτό που αναφέρεται.

Αυτόματη διασύνδεση ονομάτων δραστηριότητας

Το κείμενο σκανάρεται για τίτλους δραστηριότητας που υπάρχουν στο ίδιο μάθημα. Όπου βρεθούν τονίζονται και μια διασύνδεση δημιουργείται. Η αποδοτική χρήση μπορεί να γίνει μονό άμα υπάρχουν περιγραφικοί τίτλοι. Για παράδειγμα, ο τίτλος ενός κουίζ είναι φτωχός επειδή οποιαδήποτε χρήση τις λέξης ‘κουίζ’ στο κείμενο διασυνδέεται ανεξάρτητα με αυτό που αναφέρει.

Λεξιλόγιο αυτόματης διασύνδεσης

Το φίλτρο ψάχνει το κείμενο για λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιούνται στο λεξιλόγιο. Ωστόσο, κάθε εισαγωγή του λεξιλογίου πρέπει να έχει την λειτουργία της διασύνδεσης ενεργοποιημένη. Όπου βρεθούν τονίζονται και μια σύνδεση δημιουργείται.

Προστασία email

To φίλτρο ψάχνει το κείμενο για email διευθύνσεις. Όταν βρεθούν τις αλλάζουν με τέτοιο τρόπο που αποτρέπει τα αυτόματα συστήματα συλλογής email να τις βρουν. Αυτό μπορεί να μειώσει το ρίσκο spam εάν μέρος του Moodle είναι ανοιχτό.

Μεθοδικό

Ψάχνει HTML δομές στο κείμενο. Όπου βρεθούν εφαρμόζονται κανόνες που προσπαθούν να κάνουν την HTML έγκυρη.

Περιεχόμενο πολλών γλωσσών

Αυτό το φίλτρο επιτρέπει στη πληροφορία να δημιουργηθεί σε πολλές γλώσσες. Η γλώσσα αλλάζει μέσω του Moodle. Για τη χρήση αυτής της δυνατότητας, αρχικά δημιουργήστε το περιεχόμενο σας σε πολλές γλώσσες. Συντάσσεται με τα εξής στοιχεία:

      <lang lang="XX">your_content_here</lang>

Αντί αυτών μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα στοιχειά span, π.χ. :

      <span lang="XX">your_content_here</span>

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English