Έναρξη ειδοποίησης λήξης εγγραφής

Εάν έχει οριστεί περίοδος εγγραφής, τότε αυτή η ρύθμιση καθορίζει τον αριθμό των ημερών που δίνονται ως προειδοποίηση προτού διαγραφούν οι μαθητές από το μάθημα.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English