Να ειδοποιήθουν επίσης οι μαθητές

Εάν έχει οριστεί περίοδοςο εγγραφής, τότε η ρύθμιση αυτή καθορίζει το εάν οι μαθητές θα λαμβάνουν ειδοποίηση email όταν πρόκειται να διαγραφούν από το μάθημα.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English