Ειδοποίηση λήξης εγγραφής

Εάν έχει οριστεί περίοδος εγγραφής, τότε αυτή η ρύθμιση καθορίζει το εάν οι διδάσκοντες θα λαμβάνουν ειδοποίηση email όταν ένας σπουδαστής πρόκειται να ξεγραφεί από το μάθημα.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English