Περίοδος εγγραφής

Αυτή η ρύθμιση καθορίζει τον αριθμό ημερών που ένας σπουδαστής παραμένει εγγεγραμμένος σε ένα μάθημα (ξεκινώντας από τη στιγμή που εγγράφονται).
Εάν αυτή η επιλογή ενεργοποιηθεί, τότε οι σπουδαστές αυτόματα διαγράφονται μετά το πέρας του προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο για μαθήματα χωρίς συγκεκριμένο χρόνο έναρξης ή τέλους.
Εάν δεν το επιθυμείτε αυτό, ο σπουδαστής θα παραμείνει εγγεγραμμένος σε αυτό το μάθημα μέχρι την στιγμή της χειροκίνητης διαγραφής ή με την λειτουργία καθαρισμού απομακρυνθούν οι ανενεργοί σπουδαστές.
Εάν έχετε επιλέξει να διαχειριστείτε αυτό το μάθημα ως μάθημα meta, η περίοδος εγγραφής σας (δηλαδή το χρονικό διάστημα που έχετε θέσει) δεν θα χρησιμοποιηθεί..

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English