Αναφορές Δραστηριότητας

Οι αναφορές δραστηριότητας είναι διαθέσιμες για κάθε συμμετέχοντα και παρουσιάζουν την δραστηριότητά του στην τρέχουσα σειρά μαθημάτων. Δεν δείχνουν μόνο την συνεισφορά του συμμετέχοντα στο μάθημα, αλλά περιέχουν και λεπτομερή στοιχεία πρόσβασης.
Οι δάσκαλοι έχουν πάντα πρόσβαση σε αυτές τις αναφορές, χρησιμοποιώντας το κουμπί ορατό σε κάθε σελίδα που δείχνει το προφίλ του κάθε σπουδαστή.
Η πρόσβαση των σπουδαστών στις αναφορές τους ελέγχεται από το δάσκαλο μέσω μιας ρύθμισης στις ρυθμίσεις του μαθήματος. Για μερικά μαθήματα αυτές οι αναφορές μπορεί να είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για έναν σπουδαστή για να απεικονίσουν τη συμμετοχή και την εμφάνισή του μέσα στο δικτυακό περιβάλλον, αλλά για μερικά άλλα μαθήματα αυτό μπορεί να μην είναι απαραίτητο.
Ένας άλλος λόγος για να μην ενεργοποιήσουμε την επιλογή της αναφοράς, είναι ο μικρότερος φόρτος εργασίας που θα έχει ο κεντρικός εξυπηρετητής μας. Για τα μεγάλα (σε αριθμό σπουδαστών)  ή μακροχρόνια μαθήματα είναι καλύτερο να μην ενεργοποιηθεί αυτή η επιλογή.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English