Επιλογή της υπομονάδας εγγραφής που θα χρησιμοποιηθεί σε αυτό το μάθημα. (δηλαδή του προεπιλεγμένου τρόπου με τον οποίο θα γίνονται οι εγγραφές γι' αυτό το μάθημα).

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English