Αυτή η ρύθμιση καθορίζει το εάν οι σπουδαστές έχουν τη δυνατότητα να εγγράφονται μόνοι τους χρησιμοποιώντας την προκαθορισμένη αμφίδρομη υπομονάδα εγγραφής (π.χ. Internal enrolment) για αυτό το μάθημα ή εάν θα λαμβάνουν το μήνυμα "Δεν μπορείτε να εγγραφείτε σε αυτό το μάθημα τη συγκεκριμένη στιγμή."

Αυτή η ρύθμιση δεν έχει καμία επίδροση σε μη-αμφίδρομες υπομονάδες εγγραφής (π.χ. External database enrolment). Επίσης, οι χρήστες μπορούν παντοτε να δέχονται το ρόλο του σπουδαστή διαμέσου του συνδέσμου Ανάθεσης Ρόλων στο μπλοκ διαχείρισης μαθήματος.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English