Κόστος σειράς μαθημάτων

Εάν ο δικτυακός τόπος έχει διαμορφωθεί για να χρησιμοποιεί μια μέθοδο εγγραφής που απαιτεί την πληρωμή (όπως η ενότητα Paypal), τότε μπορείτε να εισαγάγετε εδώ την χρηματική αξία για την σειρά μαθημάτων χωρίς το σύμβολο του νομίσματος (το νόμισμα τίθεται σε άλλο σημείο στην υπομονάδα λογισμικόυ "εγγραφή"). Παραδείγματος χάριν, 19.95.

Εάν το πεδίο κόστους είναι κενό, τότε ο τρόπος πληρωμής δεν θα είναι εμφανής και η διεπαφή - δηλαδή αυτό που θα βλέπει κάποιος στην συγκεκριμένη σελίδα, θα είναι οι άλλοι τρόποι εγγραφής όπως π.χ. τα κλειδιά (κωδικοί), ή η αυτόνομη εγγραφή από τον χρήστη.

Εάν το πεδίο του κόστους ΔΕΝ είναι κενό, τότε στους σπουδαστές που θα προσπαθήσουν να εγγραφούν θα τους εμφανίζεται η επιλογή να πληρώσουν για να εγγραφούν στο μάθημα.

Εάν εισάγετε ΕΠΙΣΗΣ ένα κλειδί εγγραφής στις ρυθμίσεις του μαθήματος, οι σπουδαστές θα έχουν επίσης την επιλογή να εγγραφούν χρησιμοποιώντας το κλειδί που τους έχει δοθεί. Αυτό είναι χρήσιμο εάν το μάθημα το παρακολουθούν άτομα που πληρώνουν αλλά και άτομα που μπορούν να το παρακολουθήσουν δωρεάν.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English