Αλλαγή μεθόδου πιστοποίησης

Με αυτό το μενού είναι εφικτή η αλλαγή της μεθόδου πιστοποίησης του χρήστη.

Οι αλλαγές να γίνονται με προσοχή.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English