Ανάθεση ρόλων

Με την ανάθεση ενός ρόλου σε ένα πλαίσιο(context), δίνεται πρόσβαση σε αυτό και στα κατώτερα περιβάλλοντα.

Πλαίσια(Contexts):

  1. Ιστοχώρος/Σύστημα
  2. Κατηγορίες Μαθημάτων
  3. Μαθήματα
  4. Μπλοκ και Δραστηριότητες

Βλέπετε Ρόλοι, Περιβάλλοντα, Προσβάσεις and Παρακάμψεις.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English