Προχωρημένες ρυθμίσεις

Η επιλογή των κουμπιών επιλογής αποκρύπτει ρυθμίσεις από τους καθηγητές.

Ωστόσο, υπάρχει πρόσβαση στις ρυθμίσεις αυτές με τη χρήση ενός κουμπιού στην σελίδα επεξεργασίας του μαθήματος αυτού.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English