Προηγμένη χρήση διακριτικών

Ο τομέας 'Προσθέτοντας περισσότερες δυνατότητες στο κείμενο με τη χρήση Διακριτικών' παρέχει πληροφορίες σε αυτούς με ειδικές απαιτήσεις στη χρήση των Διακριτικών.

Διαχωριστικά γραμμής

Σε κάποια είδη κειμένου (π.χ. ποίηση) είναι απαραίτητη η εισαγωγή διαχωριστικών γραμμής. Αυτή η προσπάθεια (εισαγωγής) μαζί με το κλειδί επιστροφής δεν δίνει το επιθυμητό αποτέλεσμα, επειδή οι γραμμές θα εμφανιστούν μαζί και θα δημιουργήσουν μια παράγραφο.

The best laid schemes o' Mice an' Men,
Gang aft agley,
An' lea'e us nought but grief an' pain,
For promis'd joy!

Η παραπάνω είσοδος με χρήση του enter πλήκτρου για την εισαγωγή διαχωριστικών γραμμής θα δώσει το επόμενο αποτέλεσμα (τέτοια διαχωριστκά αγνοούνται):

The best laid schemes o' Mice an' Men, Gang aft agley, An' lea'e us nought but grief an' pain, For promis'd joy!

Τελειώνοντας μια γραμμή με δύο κενά εξαναγκάζει την δημιουργία ενός διαχωριστικού γραμμής:

The best laid schemes o' Mice an' Men,
Gang aft agley,
An' lea'e us nought but grief an' pain,
For promis'd joy!

Οριζόντιοι κανόνες

Οριζόντιοι κανόνες μπορούν να δημιουργηθούν με την τοποθέτηση 3 ή περισσότερων asterisks (*), hyphens (-) or underscores (_) σε μια γραμμή.

Αυτό γίνεται:

***

αλλά είναι δυνατή η τοποθέτηση επιπλέον κενών ή χαρακτήρων ώστε να γίνει πιο εμφανής ο διαχωρισμός τομέα στον επεξεργαστή κειμένου π.χ.

* * * * *

-------------------------

_ _ _ _ _

Όλες οι μέθοδοι δίνουν ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα:


Εικόνες που λειτουργούν ως σύνδεσμοι

Το κείμενο 'Προσθέτοντας περισσότερες δυνατότητες στο κείμενο με τη χρήση Διακριτικών' δίνει οδηγίες για τη δημιουργία συνδέσμων ιστού και την εισαγωγή εικόνων. Είναι επίσης δυνατή η δημιουργία εικόνων που μπορούν να γίνουν σύνδεσμοι.

[the google search engine][google]

![the google logo][logo]

Πιο πάνω βρίσκονται ένας σύνδεσμος και μια εικόνα. Με την τοποθέτηση της εικόνας εκεί που βρίσκεται ο σύνδεσμος κειμένου έχουμε:

[![the google logo][logo]][google]

Η παραπάνω γραμμή σε συνδυασμό με τους επόμενους ορισμούς συνδέσμων:

[logo]: http://www.google.com/images/logo.gif
[google]: http://www.google.com/ "click to visit Google.com"

συνδυάζεται για την παραγωγή του παρακάτω συνδέσμου στον οποίο μπορείτε να κάνετε κλικ:

the google logo

Ένα παράδειγμα όπου αυτή η τεχνική μπορεί να φάνει χρήσιμη είναι στη σύνδεση μικρών 'thumbnail' εικόνων βοηθητικά για το κατέβασμα μεγαλυτέρων εικόνων.

Ενσωματωμένη HTML

Κάποιος που είναι οικείος με την HTML μπορεί να πιστεύει ότι τα Διακριτικά δεν του δίνουν όσο έλεγχο θα επιθυμούσε. Τα Διακριτικά επιτρέπουν την ενσωμάτωση HTML κειμένου.

* <small>small text</small>
* <big>big text</big>

  • μικρό κείμενο
  • μεγάλο κείμενο

Η HTML συνυπάρχει με τον κώδικα των διακριτικών για τις λίστες με κουκκίδες. Αυτό κάνει πιο εύκολη την εργασία γραψίματος πολύπλοκης HTML για απλά πράγματα όπως παραγράφους και λίστες επιτρέποντας την πλήρη χρήση των δυνατοτήτων της HTML σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Προβολή HTML ή Προδιαμορφωμένου Κειμένου

Εάν είναι επιθυμητό η HTML να εμφανίζεται όπως γράφεται, όχι μετά από επεξεργασία, πρέπει να αρχίσει κάθε γραμμή με 4 κενούς χαρακτήρες.

<p>A paragraph in <b>HTML</b> displayed as code</p>

Είναι δυνατή η παρουσίαση πηγαίου κώδικα:

print "Command-line arguments: (@ARGV)\n";

Η παραπάνω μορφοποίηση χρησιμοποιείται συχνά για την κατάταξη της λίστας προγραμμάτων κ.τ.λ.. Το κείμενο περιέχει χαρακτήρες που χρησιμοποιούνται από τα Διακριτικά για να υποδηλώσουν διαφορετικά ήδη μορφοποίησης.

Κανονικά η λέξη αυτή θα έπρεπε να είναι γραμμένη **έντονα**.

Για να συμπεριληφθούν οι χαρακτήρες αυτοί σε κανονικό κείμενο πρέπει:

Χρήση Ειδικών Χαρακτήρων

Εάν είναι επιθυμητή η χρήση ειδικών χαρακτήρων χωρίς να γίνει η επεξεργασία τους, πρέπει να γίνει η προσθήκη ενός backslash χαρακτήρα (\). Γνωστό ως 'διαφυγή' ενός χαρακτήρα. Το backslash δεν εμφανίζεται, ενώ ο χαρακτήρας αμέσως μετά εμφανίζεται.

\*αστερίσκοι, όχι έμφαση\*

γίνεται

*αστερίσκοι, όχι έμφαση*

καλύτερα από

*έμφαση, όχι αστερίσκοι*

που δίνει

έμφαση, όχι αστερίσκοι

Περαιτέρω Μελέτη

Το παραπάνω σύστημα Διακριτικών δεν είναι μοναδικό στο Moodle, υπάρχουν πολλά εργαλεία δημοσίευσης ιστού που το χρησιμοποιούν. Περισσότερα http://daringfireball.net/projects/markdown/

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English