Για άτομα με ειδικές ανάγκες

Δήλωση για άτομα με ειδικές ανάγκες

Αυτή η τοποθεσία έχει δοκιμαστεί με μεγάλο εύρος περιηγητών καθώς και με λογισμικό ανάγνωσης οθόνης.

To Moodle χρησιμοποιεί σημασιολογικά διακριτικά (semantic markup) για να βοηθήσει τους χρήστες που χρησιμοποιούν λογισμικό ανάγνωσης οθόνης. Για επικεφαλίδες ιστοχώρου, σελίδας και μπλοκ χρησιμοποιούνται τα <h1>, <h2>, τα στοιχειά καθοδήγησης είναι λίστες <ul>.

Το Moodle συμμορφώνεται με το World Wide Web Consortium's [Web Content Accessibility Guidelines 1.0] level 1, τα περισσότερα του level 2 [about Double-A conformance] και μερικά του level 3. Με την χρήση των οδηγιών έχουμε σαν στόχο την τήρηση των τοπικών νόμων ως αναφορά την πρόσβαση αυτών με παθήσεις. Προς το παρόν, προσπαθούμε να βελτιώσουμε την πρόσβαση και χρήση του Moodle. Προς το παρόν χρησιμοποιούνται ακόμη κάποιοι πίνακες για τη διαμόρφωση των σελίδων αλλά στη γενική παρουσίαση (όπου χρησιμοποιούνται stylesheets), αυτό διαχωρίζεται από το περιεχόμενο.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα στείλτε [μήνυμα στον διαχειριστή].

Κουμπιά πρόσβασης

Προς το παρόν δεν υπάρχουν κουμπιά πρόσβασης αλλά σκοπεύουμε να τα υλοποιήσουμε σε μελλοντική έκδοση του Moodle.

Σύνδεσμοι

Υπάρχει ένας σύνδεσμος πριν από κάθε πλαϊνό στοιχείο με το οποίο οι χρήστες λογισμικού ανάγνωσης οθόνης μπορούν να παρακάμψουν το στοιχείο αυτό. Ο σύνδεσμος δεν είναι ορατός σε γραφικούς περιηγητές.

Πολλοί σύνδεσμοι έχουν ιδιότητες τίτλου οι οποίες περιγράφουν το σύνδεσμο με μεγαλύτερη λεπτομέρεια, εκτός εάν ήδη περιγράφεται πλήρως (όπως στον τίτλο ενός άρθρου). Εάν ένας σύνδεσμος έχει κουμπί πρόσβασης αυτό ανακοινώνεται στο τίτλο του συνδέσμου.

Όποτε είναι εφικτό, οι σύνδεσμοι γράφονται με τρόπο ανεξάρτητο του περιεχομένου. Δεν υποστηρίζονται javascript: pseudo-links.

Εικόνες

Όλες οι εικόνες χρησιμοποιούν την ιδιότητα alt για να παρέχουν επιπλέον κείμενο όπου χρειάζεται. Οι εικόνες που είναι διακοσμητικές περιέχουν null στην ιδιότητα alt. Εικόνες, όπως χάρτες, που παρουσιάζουν πολύπλοκη πληροφορία χρησιμοποιούν την longdesc ιδιότητα, η οποία τους διασύνδεει με την περιγραφή κειμένου του περιεχομένου της εικόνας.

Συμβολή με τα πρότυπα

Αυτή η σελίδα έχει δομηθεί χρησιμοποιώντας έγκυρη XHTML για markup και χρησιμοποιεί CSS για την παρουσίαση.

Επικύρωση HTML | Τμήμα 508 Check | WCAG 1 (2,3) Check

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English