Τροχιακό - Κβαντικοί Αριθμοί Β
(ΤΡΟΧΙΑΚΑ Β)

 Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες

Εδώ έχουμε μια εισαγωγή στην οποία συζητάμε τους 4 κβαντικούς αριθμούς και τις τιμές που παίρνουν. Επίσης συζητάμε τη φυσική σημασία των κβαντικών αριθμών.

Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες