Τροχιακό - Κβαντικοί Αριθμοί Α
(ΤΡΟΧΙΑΚΑ)

 Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες

Εδώ έχουμε μια εισαγωγή στην οποία συζητάμε τις βασικές αρχές δόμησης των ατόμων και την εξέλιξη τους μέσα στο χρόνο. Ορίζουμε βασικές έννοιες και θεωρίες. Μαθαίνουμε τις αρχές δόμησης των πολυηλεκτρονικών ατόμων.

Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες