ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ
(CHEMEQUILIB)

 Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες

Μονόδρομες - Αμφίδρομες αντιδράσεις - Απόδοση - Δυναμική ισορροπία - Αρχή Le Chatelier - Σταθερές χημικής ισορροπίας Kc και Kp.

Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες