ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ
(ΚΙΝΗΤΙΚΗ)

 Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες

Μελέτη των μηχανισμών με τους οποίους πραγματοποιείται μια αντίδραση, τι σημαίνει ταχύτητα αντιδρασης, ποιοι παράγοντες επιδρούν πάνω στη ταχύτητα.

Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες