ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ
(ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ)

 Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες

Μελέτη των ενεργειακών μεταβολών που εμφανίζονται κατά την πραγματοποίηση μιας αντίδρασης. Μελέτη των παραγόντων που επηρεάζουν τα ποσά θερμότητας.

Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες