Βιντεοθήκη.
(Video 01 A)

 Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες
 Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής

Στο μάθημα αυτό εμφανιζεται μια συλλογή από βίντεο που υπάρχουν σε διάφορες πηγές στο Διαδίκτυο. Κοινός παρονομαστής όλων είναι το MOODLE. Τα βίντεο είναι ταξινομημένα σε κατηγορίες ανάλογα με το περιεχόμενο.

Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες  Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής