ΔΙΑΜΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
(ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1)

 Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες

Το πρώτο κεφάλαιο στη Χημεία κατεύθυνσης Β' λυκείου.
Διαμοριακές δυνάμεις - φυσικές καταστάσεις - Τάση ατμών.

Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες