ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ
(ΜΑΘΗΜΑ 03.05.Α)

 Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες

Εδώ μελετάμε την ειδική περίπτωση της επίδρασης κοινού ιόντος που λέμε ρυθμιστικά διαλύματα.

Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες