ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΙΟΝΤΟΣ
(ΜΑΘΗΜΑ 03.04.Α)

 Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες

Εδώ μελετάμε την επίδραση κοινού ιόντος σε ένα διάλυμα ενός ασθενούς ηλεκτρολύτη. Τι σημασία έχει για τον ιοντισμό του ασθενούς ηλεκτρολύτη και τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε τους υπολογισμούς σε μια τέτοια περίπτωση.

Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες