ΙΣΧΥΡΟΙ - ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΕΣ
(ΜΑΘΗΜΑ 03.03.Α)

 Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες

Εδώ μελετάμε την συμπεριφορά των ισχυρών και των ασθενών ηλεκτρολυτών. Τον ιοντισμό του νερού και το ρΗ. Πως γράφουμε τις αντίστοιχες εξισώσεις.

Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες