ΙΟΝΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ
(ΜΑΘΗΜΑ 03.02.Α)

 Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες

Εδώ έχουμε μια μελέτη στη διάσταση και τον ιοντισμό. Μελετάμε τι σημαίνουν αυτές οι εκφράσεις και τι διαφορές έχουν.

Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες